Wat is een herstelplan?

19 mei 2020

In het herstelplan leggen wij uw zorg, thuissituatie en belangrijke persoonlijke informatie vast. Voor ons is het belangrijk om te weten wat u nog zelfstandig kan en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Daarnaast kunnen wij u helpen voorbereiden op zaken in uw thuissituatie, zoals traplopen of wassen. Op basis van al deze gegevens stellen wij uw revalidatiedoelen op en koppelen daar een voorlopige ontslagdatum aan. Dit herstelplan wordt in de eerste 24 uur bijgesteld, waarna u het ondertekent. Zo is voor iedereen helder waar we naartoe werken. Ook eventuele medicatie brengen wij in kaart.