Hoe werkt onze herstelzorg?

Omdat elke situatie anders is

Bij de intake brengen wij samen met u en uw naasten uw situatie in kaart. En dat gaat verder dan alleen uw behandelingen of de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Wij vormen ons ook een beeld van uw thuissituatie en de zorg die u misschien al ontvangt. Daar stemmen wij onze aanpak op af. Ook eventuele medicatie brengen wij in kaart.

Onze professionals staan in direct contact met de contactpersoon uit uw omgeving. Zo blijven ook uw naasten goed op de hoogte.

Uw zorgtraject

Kiest u voor Dores Herstelzorg? Dan zijn er twee routes in uw zorgtraject om bij ons te kunnen revalideren en herstellen. U krijgt een indicatie van het ziekenhuis of u krijgt een doorverwijzing van uw huisarts.

Na uw aanmelding onderzoeken onze adviseurs of u in aanmerking komt voor onze zorg. Daarna kijken zij of er plek is. Dores Herstelzorg kiest ervoor geen zorg te verlenen aan mensen met een escalerende psychische/psychiatrische problematiek. We doelen hiermee op mensen die extreem onbegrepen gedrag vertonen in een psychisch ongezonde toestand.

 

Kennismaken met Dores Herstelzorg

Welkom! Als u komt kennismaken, wordt u opgevangen door een zorgmedewerker. Die neemt u mee naar uw kamer. Natuurlijk moet u even wennen aan hoe alles werkt. Maar geen zorgen. Wij leggen het belsysteem uit, geven een rondleiding en stellen u op uw gemak.

Dan volgt de intake, samen met uw familie. Van Dores Herstelzorg is de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en eventueel een diëtist of logopedist aanwezig. We bespreken vragen als: welke zorg heeft u nodig? Wat denkt u zelf nog te kunnen? Heeft u thuiszorg? Hoe ziet uw huis eruit? Zijn er veel drempels of trappen? Zo stellen we samen uw traject op en als het kan leggen we ook een voorlopige ontslagdatum vast.

Waarom hebben we het liefst de familie bij deze intake? Onze ervaring is dat zij het ook erg fijn vinden om goed op de hoogte te zijn. Bovendien zijn de doelen helder voor u én uw familie. Dan kunnen we er samen naartoe werken. Wij vragen u wel om één contactpersoon uit uw familie aan te wijzen. Daarmee onderhouden we dan contact.

U krijgt een eerste contactpersoon toegewezen. Dit is een verpleegkundige (EVV’er) of zorgmedewerker waar u altijd op kunt terugvallen. Zij onderhouden ook contact met uw familie en worden voor u een vertrouwd gezicht. Natuurlijk zijn de arts, specialist ouderengeneeskunde of physician assistant altijd op de achtergrond aanwezig.

2 mannen lopen na revalidatie vrolijk door een park

Over de kosten

Geïndiceerde revalidatie- en herstelzorg wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Vraag uw verzekeraar om meer informatie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie omtrent het financiële aspect van uw verblijf.

Uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om conform de regels van AVG. Hoe wij met persoonsgegevens omgaan leest u in onze privacyverklaring (.pdf).