Doelgericht revalideren

Rust, beweging en gezonde regelmaat

Wij geloven dat u het beste herstelt met de juiste behandelingen, voldoende rust en een gezonde regelmaat. Al onze herstellocaties liggen dan ook in een groene omgeving en bieden alle ruimte om de juiste zorg te leveren. Zo werken wij samen hard aan uw herstel én heeft u de tijd en de ruimte om tot rust te komen. Een vers kopje koffie op het terras met uw familie, een momentje voor uzelf na een ochtend vol oefeningen en een duidelijke planning? Het is allemaal belangrijk. Zo heeft u een uitgebalanceerde plek voor uw herstel.

Geriatrische revalidatiezorg

Wij geloven in een stimulerende combinatie van inspanning en ontspanning. Want herstellen vraagt flink wat inzet. Ook bespreken we waar u hulp bij nodig heeft én wat u nog zelfstandig kan. Op basis hiervan stellen onze zorgexperts samen met u een herstelplan met revalidatiedoelen op en ondersteunen wij daar waar nodig.

Het kernteam, bestaande uit een specialist oudergeneeskunde of physician assistant, fysiotherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige, helpt u bij de dagelijkse zaken. En als het nodig is haakt de diëtist, psycholoog of logopedist aan.

Zo bieden wij u een behandeling op maat en helpt Dores Herstelzorg u voor te bereiden op de thuissituatie. Heeft u thuis bijvoorbeeld veel trappen? Dan nemen wij dit mee in de oefeningen.

Samen met u blijven wij werken aan een zo soepel mogelijke overstap naar huis. Verandert er iets in de zorg die u nodig heeft? Dan sturen we direct bij. Zo gaat u met een prettig en zeker gevoel weer naar huis.

Revaliderende bewoner wordt ondersteunt voor specialist bij het uit bed komen

ELV: ondersteuning vanuit eerstelijnsverblijf

Is er sprake van een zorgprobleem door een medische oorzaak en is het nog niet veilig of verantwoord om zelfstandig thuis te wonen? Dan biedt Dores Herstelzorg u graag ondersteuning vanuit de ELV (eerstelijnsverblijf). Samen met u en uw naasten stemmen we af waar u behoefte aan heeft. Na uw herstel gaat u veilig en verantwoord weer naar huis. Uw huisarts kan u eenvoudig doorverwijzen.

Respijtzorg en Woonzorg

Is het tijdelijk niet verantwoord voor u om thuis te wonen, bijvoorbeeld omdat uw mantelzorger niet beschikbaar is? In zo’n geval bieden wij respijtzorg, met alle zorg, rust en ruimte die u nodig heeft. Wij vangen tijdelijk uw zorgvraag op. Zo overbrugt u deze periode veilig en verantwoord. Residentie Mariëndaal biedt ook permanente particuliere woonzorg aan in ruime appartementen waar het ook mogelijk is om als echtpaar samen zorg te ontvangen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op via 085 – 80 8 7030.

Wijkverpleging

De permanente bewoners van Residentie Mariëndaal kunnen zowel een wijkverpleging ofwel een WLZ indicatie hebben. Dit betekent dat bijvoorbeeld echtparen samen kunnen blijven wonen met een verschillende zorgvraag. We hebben een eigen zorgteam bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden die beide groepen bedienen. De HBO verpleegkundigen bewaken of de indicatie nog toereikend is en passen deze zo nodig aan. Hierdoor kunnen we binnen de in -en exclusie criteria een vorm van levensloopbestendig wonen aanbieden. Er wordt gewerkt met een vaste huisarts, die ondersteund wordt door een specialist ouderengeneeskunde (SO) waar nodig.

Alles in huis voor de beste zorg

Samen met u en uw familie brengt ons zorgteam uw situatie in kaart. Zo stellen we een herstelplan voor uw revalidatie op. Een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een verpleegkundige werken hierin nauw samen en helpen u waar nodig.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn belangrijk. Samen vormen ze een netwerk; de een helpt met de was, de ander doet de boodschappen, een derde is chauffeur. Zo’n sociaal netwerk geeft degene die zorg nodig heeft een gevoel van veiligheid én zelfstandigheid. Dit sociale netwerk wordt tijdens opname in kaart gebracht en waar nodig worden doelen opgenomen in het zorgplan. Hierbij is aandacht voor de mantelzorg van belang. Mantelzorger zijn is soms zwaar. Onze verpleegkundigen adviseren en ondersteunen hierin waar nodig.

Van alle gezonde gemakken voorzien

Onze herstellocaties zijn voorzien van alle moderne apparatuur en sportbenodigdheden. Oefeningen doen wij in de oefenruimtes, buiten of op uw kamer. In de gemeenschappelijke ruimtes en tuinen is er alle ruimte om tot rust te komen met een boek, spelletje of de krant.

We verzorgen dagelijks de maaltijden. En willen uw familieleden of vrienden een hapje mee-eten? Dan kan dat tegen een kleine vergoeding.

De hoogst mogelijke kwaliteit

Wij gaan voor de hoogste kwaliteit van welzijn en zorg. Daarom werken we onder andere volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Vanuit de organisatie en de dagelijkse praktijk werken we aan continue verbetering. Er is altijd aandacht voor ideeën en gesprekken en tijd om te leren van situaties, klachten en incidenten. Daar zijn we heel open over. U leest er bijvoorbeeld over in ons kwaliteitsverslag.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) is er voor iedereen die zorg ontvangt vanwege een psychogeriatrische aandoening. De bewoner of zijn vertegenwoordiger kan deze inschakelen voor advies en bijstand bij vragen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder, en in het speciaal vragen die gaan over onvrijwillige zorg. Dat is vaak iets wat iemand wil maar niet mag, of niet wil maar wel moet.

De functie van de CVP Wzd ligt vast in de wet. Hoe zij werken, is uitgewerkt in het Kwaliteitskader van de Landelijke Faciliteit ( https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/ )

De CVP-ers zijn in dienst van vier verschillende organisaties, maar werken op eenzelfde manier. De cliëntenvertrouwenspersoon:

  • Luistert naar u.
  • Geeft antwoord op uw vragen over onvrijwillige zorg en over het verblijf in een zorginstelling.
  • Helpt bij het helder krijgen van het probleem.
  • Geeft informatie en uitleg over uw rechten.
  • Kan helpen om in gesprek te komen met de zorgverlener over het probleem.
  • Ondersteunt u in het hele proces van het bespreken en behandelen van een klacht.

Daarnaast bezoeken zij regelmatig locaties en, indien mogelijk, sluiten ze aan bij een familieavond. Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.