Onze kijk op uw herstel

Al onze aandacht gaat uit naar uw herstel, met als belangrijkste doel u veilig en verantwoord weer naar huis te laten gaan. Om dat te bereiken gaan wij voor een positieve aanpak en bieden we zorg op kleinschalig niveau. Want in een hechte en stimulerende omgeving kunnen we u de aandacht geven die u verdient.

Wij hechten veel waarde aan de expertise van onze medewerkers. Daarom betrekken we onze artsen en verpleegkundigen nadrukkelijk bij het opstellen van ons beleid. Ze komen daarvoor regelmatig in werkgroepen samen.

Herstellende vrouw in rolstoel maakt buiten een wandeling met begeleiding

Nieuwe start

Na een geschiedenis onder een vorige zorgorganisatie, zijn sinds 2020 onze herstelzorglocaties onder de vlag van Dores Herstelzorg een nieuwe fase in gegaan.

Onderdeel van Korian Nederland

Dores Herstelzorg is onderdeel van Korian Nederland. De Korian Groep is een van de grootste en meest vooruitstrevende organisaties voor zorg, welzijn en ondersteuning voor ouderen in Europa. Waarom? Wij kijken verder dan de dagelijkse medische zorg. Wij werken volgens een écht persoonlijke aanpak, waarbij positiviteit en kwaliteit van leven altijd centraal staan. Naast Dores Herstelzorg maken ook Stepping Stones, Hestia Zorg, Het Gouden Hart en Rosorum deel uit van de organisatie. Samen bieden zij een breed aanbod van kleinschalige zorgconcepten in Nederland.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Binnen de Korian Groep hebben we een MVO-strategie ontwikkeld, om zo een voortdurend verbeteringsproces tot stand te kunnen brengen op basis van onze waarden. We hebben ons geëngageerd aan 15 verbintenissen, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Meer weten? Download onze MVO brochure.

De clientenraad

De kwaliteit van het eten, het activiteitenaanbod en de temperatuur in het appartement. Vriendelijkheid van het personeel en communicatie met contactpersonen. Een greep uit zaken waarin de cliëntenraden medezeggenschap hebben. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten.

De cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen onze organisatie. Een rol die verankerd is in de Wet medezeggenschap cliënten en zorginstellingen 2018 (wmcz). In deze wet is vastgelegd op welke manier de cliëntenraden de belangen van de bewoners behartigen. Op het gebied van welzijn, wonen en kwaliteit van zorg geven zij gevraagd en ongevraagd advies, of hun wordt instemming gevraagd. Ze praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening. Samen waarborgen we het woonplezier van de bewoners.

Er is een centrale cliëntenraad (CCR) op landelijk niveau. Hierin zitten de vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de verschillende zorgconcepten van Korian Nederland. De CCR praat over zaken die de zorglocaties overstijgen, en bespreekt dit met de directie van Korian Nederland.


Meer informatie over de taken en mooie praktijkvoorbeelden vindt u in deze brochure. Of lees het jaarverslag 2020 van de CCR om een goede indruk te krijgen van de activiteiten van het afgelopen jaar.


Contact met de centrale cliëntenraad
Vragen, ideeën of suggesties voor de centrale cliëntenraad? Stuur een e-mail naar cr@korian.nl

Wat vinden anderen van onze zorg

Met onze kijk op zorg hopen we u natuurlijk optimaal van dienst te zijn. Of dat zo is? Dat oordeel laten we graag over aan onze cliënten en hun familie. Daarom delen we graag hun ervaringen via Zorgkaart Nederland. Dit is de grootste beoordelingswebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg.