Wat is een ECD?

19 mei 2020

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. In dit digitale dossier leggen wij al uw gegevens vast. Het helpt onze medewerkers vorm en inhoud te geven aan uw welzijn en zorg. En het helpt hen de zorgverlening te monitoren met rapportages. Al deze gegevens kunnen eenvoudig naar het zorgplan worden vertaald.