Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat er allerlei vragen in u opkomen over herstellen op één van onze locaties. Misschien vindt u hier al een antwoord.

Onze gasten hebben een eigen telefoon op hun kamer en mogen natuurlijk ook een mobiele telefoon meenemen. Ook staan we in contact met de contactpersoon die door de familie of naasten is aangewezen. Alleen aan deze persoon mogen wij zorginformatie geven, vanwege de privacywetgeving. De locatie is 24 uur per dag bereikbaar, dringende zaken kunnen altijd gemeld worden. Overzicht telefoonnummers locaties.

Bezoek is altijd welkom, ook tijdens de oefeningen. Maar natuurlijk alleen als dit de zorg niet in de weg staat.

Huisdieren zijn op onze locatie helaas niet toegestaan. Heeft u een hulphond? Dan is deze uiteraard wel welkom.

Helaas is het niet mogelijk om samen met uw partner bij ons te gast te zijn. Alleen als uw partner ook een indicatie heeft, bijvoorbeeld als mantelzorger of omdat uw partner niet alleen thuis kan wonen.

Geïndiceerde revalidatie- en herstelzorg wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Vraag uw verzekeraar om meer informatie. In de meeste gevallen is hotelmatige zorg of permanente bewoning voor eigen rekening.

We serveren de maaltijden als buffet of serveren deze warm uit aan tafel. We eten het liefst gezamenlijk in de eetruimte of in de huiskamer van de afdeling. Iedereen helpt mee met het dekken van de tafel.

Er is altijd koffie en thee voor het bezoek. En na overleg is het vrijwel altijd mogelijk om ook de lunch of de warme maaltijd mee te eten tegen een vergoeding. Overleg dit even met de locatiemanager.

De familie of naasten zijn verantwoordelijk voor de was, behalve beddengoed en handdoeken. Die verzorgen wij.

In het herstelplan leggen wij uw zorg, thuissituatie en belangrijke persoonlijke informatie vast. Voor ons is het belangrijk om te weten wat u nog zelfstandig kan en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Daarnaast kunnen wij u helpen voorbereiden op zaken in uw thuissituatie, zoals traplopen of wassen. Op basis van al deze gegevens stellen wij uw revalidatiedoelen op en koppelen daar een voorlopige ontslagdatum aan. Dit herstelplan wordt in de eerste 24 uur bijgesteld, waarna u het ondertekent. Zo is voor iedereen helder waar we naartoe werken. Ook eventuele medicatie brengen wij in kaart.

ECD staat voor Elektronisch Cliënten Dossier. In dit digitale dossier leggen wij al uw gegevens vast. Het helpt onze medewerkers vorm en inhoud te geven aan uw welzijn en zorg. En het helpt hen de zorgverlening te monitoren met rapportages. Al deze gegevens kunnen eenvoudig naar het zorgplan worden vertaald.

Klik hier voor een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen per locatie.

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Het zorgkantoor is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio. In welke gemeente u woont, bepaalt dan ook onder welk zorgkantoor u valt. Onze locaties werken samen met verschillende zorgkantoren: Residentie Mariëndaal – Zorgkantoor Noord-Oost Brabant Postadres Postbus 676 5600 AR Eindhoven Bezoekadres Kennedyplein 300 5611 ZV Eindhoven www.vgz-zorgkantoren.nl Villa Overbosch – Zorgkantoor ’t Gooi Postadres Postbus 353 8000 AJ Zwolle 038 – 456 78 88 zorgkantoor@zilverenkruis.nl www.zk.nl/zorgkantoor

Iedere regio in Nederland heeft één zorgkantoor. Dit is nauw verbonden aan de grootste zorgverzekeraar in die regio, wat vaak terug te zien is in de naam. Maar het zorgkantoor werkt zelfstandig en heeft andere taken dan de. Lees hier meer over de zorgkantoren.

Wanneer u niet tevreden bent over onze zorg of dienstverlening, doen wij er alles aan dit snel op te lossen. In sommige gevallen groeit onvrede echter uit tot een klacht. Ook dat lossen we graag samen in goed overleg op. Maak hiervoor gerust een afspraak met uw locatiemanager. Bent u niet tevreden over de geboden oplossing, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie . Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.